Ordinary Members

1. Mr. ANG TSHERING SHERPA
Asian Trekking Pvt. Ltd.,
Bhagawan Bahal, Thamel, Kathmandu
P.O. Box 3022
Phone: 4424249/4426947/4419265
Fax: 4411878, Mobile: 9851029684
E-mail: info@asian-trekking.com
rangtshering@asian-trekking.com
Website: www.asian-trekking.com

2. Mr. THUKTEN SHERPA
House No. 269/35
Jal Dunga Marg, Baansbari, Kathmandu
P.O. Box 3022, Phone: 4017214(Res.)
Mobile No.: 9851024375
E-mail: thukten123@gmail.com

3. Mr. BHUMI LAL LAMA
Rachana Marg, Baluwatar, Kathmandu
Mobile: 9851041823
Phone: 4424807, 4442158 (Res.)
E-mail: bhumillama@gmail.com

4. Mr. BIKRAM NEUPANE 
Charnarayan Marg, House No. 181
Maaligaun, Kathmandu, Nepal
Phone: 4431398 (Res.)
Mobile No.: 9851031609
E-mail: bikram.neupane@gmail.com

5. Mr. BISHNU SUBEDI 
South Zealand Business College
P.O. Box 24772, Thir Bom Marg
Kamal Pokhari, Kathmandu
Phone: 4424450, Mobile No.: 9851024103
Fax: 977-1-4425276/5013013
E-mail: subedisanepa@gmail.com
Website: www.neconit.com

6. Mr. D. B. KOIRALA
Chomolhari Trekking
Lamtaning Marg, House No. 933/21
Baluwatar, Kathmandu
Phone: 4431536/4426325/4438858
Mobile No.: 9851054524
E-mail: db_chomotrek@hotmail.com

7. Mr. DEEPAK PYAKURYAL
Kamal Pokhari, Kathmandu, Nepal
E-mail: deepakpaku@gmail.com
C/O Mr. Prakash Adhikary
Mobile No. 9841320543
E-mail: prakash_adhikary@yahoo.com

8. Mr. J. B. SINGH
Adventure Activities (Pvt.) Ltd.
P.O. Box. 915, Sallaghari, Maharajgunj, Ktm.
Mobile No.: 9851068085
E-mail: singhjb41@gmail.com

9. Mr. LHAKPA SONAM SHERPA
Thamserku Trekking Pvt. Ltd.
P.O. Box. 3124, Basundhara, Kathmandu
Phone: 5705766
E-mail: info@thamserkutrekking.com
Website: www.thamserkutrekking.com

10. Mr. NAVRAJ GHIMIRE
Annapurna Travels and Tours Pvt. Ltd.
P.O. Box 7145, Durbar Marg, Kathmandu
Phone: 4223940/4223530, Fax: 4222966
E-mail: navraj@mos.com.np
Website: www.annapurnatravel.com

11. Mr. NARAHARI BHANDARI
House No. 143, Rup Bahadur Galli
Panipokhari, Maharajgunj-3, Kathmandu
Mobile Number: 9841240367
E-mail: naraharibhandari@gmail.com

12. Mr. PERTEMBA SHERPA
Jal Dunga Marg, Baansbari, Kathmandu
E-mail: sherpaheritagehouse@gmail.com

13. Mr. RABI PAUDEL
Jai Himal Trekking (Pvt.) Ltd.
P.O. Box: 3017, Om Nagar, Suniti Marg,
House No. 110, Sinamangal, Kathmandu
Phone: 4481349/4482187
E-mail: jaihimal@mos.com.np
saujai@mos.com.np
Website: www.saiyutravel.com

14. Mr. R. P. PANT
Cross Country Tours & Travel Pvt.Ltd.
Nagpokari, Naxal, Kathmandu
Phone: 4420008, 4415284,
Mob. : 9851022514
E-mail: travelnepal@wlink.com.np
travelnepalinfo@gmail.com

15. Mr. SANTA SUBBA
Kailash Himalaya Trek
P.O. Box 4781, Baag Bazar, Kathmandu
Phone: 4241249/4240980
Fax: 4246571
E-mail: santa@kailashtrek.com.np
info@kailashhimalaya.com
Website: www.kailashhimalaya.com

16. Mr. TASHI JANGBU SHERPA
Everest Trekking Pvt. Ltd.
P.O. Box 1676, Dhumbarahi Marg,
House No. 999, Kathmandu
Tel. : 4410972
Mobile No.: 9851021327
Fax: 4224031
E-mail: ettashi@mos.com.np
Website: www.everesttrekking.net

17. Prof. Dr. BUDDHA BASNYAT
Travel & Mountain Medicine Center
Kaldhara Marg 20356, Khusibu, Kathmandu
Phone: 4363614, Mob. No. : 9851034137, 9851116918
Fax: 4434713
E-mail: travelandmountainmedicine@gmail.com
Website: www.tmmcnepal.com

18. Mr. SUSHIL KRISHNA ADHIKARI
Se Gumba International Freight
P.O. Box 5334, Kesharmahal, Thamel, Kathmandu
Phone: 4446200/4446300
Fax: 4446300, Mobile: 9851050267
E-mail: segumba3@gmail.com
segumba@outlook.com
Website: www.segumbafreight.com

19. Mr. PARSURAM KARKI
Budhanilkantha Nagarpalika, Ward No-9
Naya Colani, Kathmandu
Phone: 4371472 (Res.)
E-mail: pkarki@gmail.com

20. Mr. RAM CHANDRA RANA
Dhapasi – 8, Tilingatar, Kathmandu
P.O. Box 9301, Mobile: 9801249339
Phone: 4386839 (Res.)
E-mail: ram@thamserkutrekking.com

21. Mr. ANJAN RAI
Hadigaun, Kathmandu
Phone: 4429540 (Res.)
Mobil: 9851025628
E-mail: rai@thamserkutrekking.com

22. Mr. DAMBER PARAJULI
Prestige Adventure Pvt. Ltd.
P.O. Box 12150, Kathmandu, Nepal
Phone: 5591234, Fax: 4104105
E-mail: pdamber@yahoo.com
pdamber@gmail.com
info@prestigeadventure.com
Website: www.prestigeadventure.com 

23. Mr. SHREE RAM KHATRI
Khatri & Company
P.O. Box 2144, Lazimpat, Kathmandu
Phone: 4438209 (Off), Mobile: 9851005943
E-mail: khatrishreeram47@gmail.com
shreeram06@hotmail.com

24. Mr. MINGMA DORJE SHERPA
Last Frontiers Trekking (Pvt.) Ltd.
P.O. Box 88, Dhumbarahi, Kathmandu.
Phone: 4431512/4438276, Fax: 4438275
Mobile: 9851055630
E-mail: mdsherpa@mos.com.np
info@lastfrontierstrekking.com
Website: www.lastfrontierstrekking.com

25. Mr. BIKRAM PANDEY
Himalaya Expeditions
Nuwakott Ghar, Sanepa Chowk, Lalitpur -2
P.O. Box 105, Phone: 5546546 / 5545900 / 5545999
E-mail: pandey.bikram@himexnepal.com
sonika.himex@gmail.com
Website: www.himexnepal.com
www.everestmarathan.com
www.himalayaexpeditions.com

26. Mr. KARMA SHERPA LAMA 
Exodus Treks & Expedition Nepal (P.) Ltd.
P. O. Box: 20058, Pipal Bot, Dhumbarahi, Ktm.
Phone: 4442715/4442522, Fax: 4442521
E-mail: info@exodustrekking.com
exodus.treks@gmail.com
Website: www.exodustrekking.com

27. Mr. NARENDRA DEO BHATTA 
Heritage Tours & Travels (P.) Ltd.
Sinamangal, Kathmandu
Phone: 4110943/4110798, Mobile: 9851021456
E-mail: nbhatta@heritagenepal.com
Website: www.heritagenepal.com

28. Mr. TASHI SHERPA
Trust Energy Pvt. Ltd.
lll Pavitra Pyara Marg, Baluwatar, Kathmandu
Mobile: 9801043302
E-mail: tashiheli@yahoo.com

29. Mr. HARI PRASAD DHAREL
Himalayan Trails Adventure Travel & Tours Pvt. Ltd.
P.O. Box: 9551, Lazimpat, Kathmandu
Phone: 4416177, Mob. No. : 9851039480
E-mail: haridharel@gmail.com
harridharel@gmail.com
Website: www.himalayan-trails.com

30. Mr. JAGAT MAN LAMA
More than Mountain Treks (Pvt.) Ltd.
P.O.Box 4114, Shree Marg, Lazimpat, Ktm.
Phone: 4433625 (Off.), 4410352 (Res.)
Fax: 4418773
E-mail: mtm@mos.com.np
Website: www.jagattreks.com.np

31. Mr. KUMAR RANABHAT
Nepal Outdoor Center (Pvt.) Ltd.
P. O. Box 3917, Jyatha, Thamel, Kathmandu
Phone: 4256625, Mobile: 9851031199
E-mail: outdoorafting@gmail.com
Website: www.nepaloutdoor.com

32. Mr. BASANT B. HAMAL
Moon Travels and Tours (Pvt.) Ltd.
Kathmandu
Mobile No.: 9841920063
E-mail: basantahamal@gmail.com

33. Mr. SANGE DORJE SHERPA 
Chabahil, Kathmandu.
P. O. Box 3028
Phone: 4474835/4473243

34. Mr. PRITHBI SHRESTHA
Nepal Panorama Trek (Pvt.) Ltd.
P.O. Box: 4529
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone: 4439117, 4439118
Fax No. : 4439063, Mobile: 9851021950
E-mail: prithbi@nepalkaze.com
prithbi@mos.com.np
Website: www.nepalkaze.com

35. Mr. SOORYA RAM SHRESTHA
Aum Oldage Home
P.O. Box: 709, 70/3 Sangrila Marg, Ratopul,
Gyaneshor, Kathmandu, Nepal
Phone: 4434458, Mobile: 9841346190
E-mail: ssooryaram@gmail.com
Website: aumoldagehome.org.np

36. Mr. NGIMA TAMANG PAKHRIN
Kathmandu
E-mail: pakhrin69@gmail.com

37. Mr. Rajendra Bantawa
Bantawa Niwas (Near Tushita Restaurant)
P. O. Box 3004, Lazimpat-2, Kathmandu.
Phone: 4434606, 4432960, Fax: 4432958
Mobile: 9851020525
E-mail: rajabantawa57.rb@gmail.com


Video Gallery

View All