1. Mr. ANG TSHERING SHERPA
        Asian Trekking Pvt. Ltd.
        ASTREK Complex P.O.Box 3022 
        Amrit Marg, Thamel
        Phone: 4524249/4526947
        E-mail: contact@asian-trekking.com
       
    angtshering@asian-trekking.com

2. Mr. THUKTEN SHERPA
        Asian Trekking Pvt. Ltd.
        ASTREK Complex P.O.Box 3022 
        Amrit Marg, Thamel
        Phone: 4524249/4526947
        E-mail: thukten123@gmail.com

3. Mr. BHUMI LAL LAMA
        Rachana Marg, Baluwatar, Kathmandu
        Mobile No. : 9851041823
        E-mail: bhumillama@gmail.com

4. Mr. BIKRAM NEUPANE
Charnarayan Marg, House No. 181
        Maaligaun, Kathmandu, Nepal
        Phone: 4431398 (Res.) 
        Mobile No. : 9851031609
E-mail: bikram.neupane@gmail.com

5. Mr. BISHNU SUBEDI 
Europe Nepal Institute of Tourism (ENIT)
Thirbum Marg, Kamal Pokhari P.O. Box 24772
Phone: 4524450, Mobile No: 9851024103
E-mail:subedisanepa@gmail.com
Website: www.neconit.com

6. Mr. D. B. KOIRALA 
        Chomolhari Trekking
Lamtaning Marg, Baluwatar House No. 933/21
Phone: 4431536/4426325
Mobile No.: 9851054524
E-mail: db_chomotrek@hotmail.com

7. Mr. DEEPAK PYAKURYAL 
Kamal Pokhari, Kathmandu, Nepal
E-mail: deepakpaku@gmail.com
C/O Mr. Prakash Adhikary
Mobile No. : 9841320543
E-mail: prakashadhikary2016@gmail.com

8. Mr. J. B. SINGH
Sallaghari, Maharajgunj, Ktm.
Mobile No.: 9851068085
        E-mail: singhjb41@gmail.com

9. Mr. LHAKPA SONAM SHERPA
Thamserku Trekking Pvt. Ltd.
P.O. Box. 3124, Basundhara-3, Kathmandu
Phone: 5909980
E-mail: info@thamserkutrekking.com
Website: www.thamserkutrekking.com

10. Mr. NAVRAJ GHIMIRE 
        Annapurna Travels and Tours Pvt. Ltd. 
        P.O. Box 7145, Durbar Marg, Kathmandu
        Phone: 9851020252 
        E-mail: navraj@mos.com.np
        navraj.att@gmail.com
        Website: www.annapurnatravel.com

11. Mr. NARAHARI BHANDARI
        House No. 143, Rup Bahadur Galli
        Panipokhari, Maharajgunj, Kathmandu-3
        Mobile No.: 9841240367
        E-mail: naraharibhandari@gmail.com

12. Mr. PERTEMBA SHERPA
        Greenhill City, Narayantar
        E-mail: sherpaheritagehouse@gmail.com

13. Mr. RABI PAUDEL
        Jai Himal Trekking (Pvt.) Ltd.
        P.O. Box: 3017, Om Nagar, Suniti Marg,
        House No. 110, Sinamangal, Kathmandu
        Phone: 4481349/4482187
        E-mail: jaihimal@mos.com.np
 saujai@mos.com.np
Website: www.saiyutravel.com

14. Mr. R. P. PANT
        Cross Country Tours & Travel Pvt.Ltd.
        Nagpokari, Naxal, Kathmandu
        Phone: 4520008, 4515284, Mobile No.: 9851022514
        E-mail: travelnepalinfo@gmail.com

15. Mr. SANTA SUBBA
        Kailash Himalaya Trek
        Ekantakuna, Lalitpur P.O. Box 4781  
        Fax: 4246571, Phone: 9813585999
        E-mail: santa@kailashtrek.com.np
                     khtadventure@gmail.com
        Website: www.kailashhimalaya.com

16. Mr. TASHI JANGBU SHERPA
        Everest Trekking Pvt. Ltd.
        P.O. Box 1676, Dhumbarahi Marg
        House No. 999, Kathmandu 
        Mobile No.: 9851021327, Tel.: 4410972
        E-mail: ettashi@mos.com.np
        Website: www.everesttrekking.net
    www.everesttrekking.com

17. Prof. Dr. BUDDHA BASNYAT
        Travel & Mountain Medicine Center
        Kaldhara Marg 20356, Khusibu, Kathmandu
        Mobile No. : 9851034187, 9851116918
        Phone: 4363614
        E-mail: travelandmountainmedicine@gmail.com
        Website: https://tmmcnepal.com

18. Mr. SUSHIL KRISHNA ADHIKARI
        Se Gumba International Freight
P.O. Box 5334, Kesharmahal, Thamel Kathmandu
Phone: 4546200/4546300
Fax: 4446300, Mobile No.: 9851050267
E-mail: segumba3@gmail.com
            segumba@outlook.com
Website: www.segumbafreight.com

19. Mr. PARSURAM KARKI
        Budhanilkantha Nagarpalika, Ward No-9
     Naya Colony, Kathmandu
  Phone: 4371472 (Res.), Mobile No.: 9851031426
E-mail: pkarki@gmail.com

20. Mr. RAM CHANDRA RANA
Dhapasi – 8, Tilingatar, Kathmandu
P.O. Box 9301, Mobile No. : 9801249339
Phone: 4386839 (Res.)
E-mail: ram@thamserkutrekking.com

21. Mr. ANJAN RAI
Hadigaun, Kathmandu
Phone: 4429540 (Res.)
Mobile No. : 9823338761
E-mail: rai@thamserkutrekking.com

22. Mr. DAMBER PARAJULI
Prestige Adventure Pvt. Ltd.
P.O. Box 12150 Bhaisepati-18, Lalitpur
Phone: 5591234 Mobile No: 9851104568
E-mail: pdamber@yahoo.com
            info@prestigeadventure.com
Website: www.prestigeadventure.com 

23. Mr. SHREE RAM KHATRI
        Khatri & Company
        P.O. Box 2144, Lazimpat, Kathmandu
Phone: 4438209 (Off), Mobile No.: 9851005943
E-mail: khatrishreeram47@gmail.com
             shreeram06@hotmail.com

24. Mr. MINGMA DORJE SHERPA
Last Frontiers Trekking (Pvt.) Ltd.
P.O. Box 881, Dhumbarahi, Kathmandu.
Phone: 4531512
Mobile No. : 9851055630
E-mail: mdsherpa@mos.com.np
info@lastfrontierstrekking.com
Website: www.lastfrontierstrekking.com

25. Mr. BIKRAM PANDEY
Himalaya Expeditions
Nuwakott Ghar, Sanepa Chowk, Lalitpur -2
P.O. Box 105, Phone: 5546546 / 5545900
E-mail: bikram.goodwill@gmail.com
    secretariat.himex@gmail.com
Website: www.himexnepal.com
www.everestmarathan.com
www.himalayaexpeditions.com

26. Mr. KARMA SHERPA LAMA 
Exodus Treks & Expedition Nepal (P.) Ltd. 
P. O. Box: 20058, Pipal Bot, Dhumbarahi, Ktm.
Phone: 4442522, Fax: 4442521
E-mail: exodus.treks@gmail.com
Website: www.exodustrekking.com

27. Mr. NARENDRA DEO BHATTA 
Heritage Tours & Travels (P.) Ltd.
Sinamangal, Kathmandu
Phone: 4110798, Mobile No.: 9851021456 
E-mail: nbhatta@heritagenepal.com
            nbhatta348@gmail.com
Website: www.heritagenepal.com

28. Mr. TASHI SHERPA
Trust Energy Pvt. Ltd.
Pavitra Pyara Marg, Baluwatar, Kathmandu
Mobile No.: 9801043302
E-mail: tashiheli@yahoo.com

29. Mr. HARI PRASAD DHAREL
Himalayan Trails Adventure Travel & Tours Pvt. Ltd.
P.O. Box : 9551, Lazimpat, Kathmandu
Phone : 4416177, Mobile No. : 9851039480
E-mail: haridharel@gmail.com
    harridharel@gmail.com
Website: www.himalayan-trails.com

30. Mr. JAGAT MAN LAMA
More than Mountain Treks (Pvt.) Ltd.
Shree Marg, Lazimpat, Ktm. P.O.Box 4114
Phone: 4433625 (Off.), 4410352 (Res.)
E-mail: mtm@mos.com.np
Website: www.jagattreks.com.np

31. Mr. KUMAR RANABHAT
Nepal Outdoor Center (Pvt.) Ltd.
Jyatha, Thamel, Kathmandu P.O. Box 3917
Phone:4256625, Mobile No.: 9851031199
E-mail: outdoorafting@gmail.com

32. Mr. SANGE DORJE SHERPA 
Chabahil, Kathmandu
Email: Sange_aht@hotmail.com
C/O Mr. Zimba Jangbu Sherpa
Mobile No: 9851020366

33. Mr. PRITHBI SHRESTHA
Nepal Panorama Trek (Pvt.) Ltd.
Kamalpokhari, Kathmandu P.O. Box: 4529 
Phone: 4539117, 4539118
Mobile No.: 9851021950
E-mail: prithbi@nepalkaze.com
    prithbi@mos.com.np
        Website: www.nepalkaze.com

34. Mr. NGIMA TAMANG PAKHRIN
Kathmandu
E-mail: pakhrin69@gmail.com

35. Mr. RAJENDRA BANTAWA
Bantawa Niwas (Near Tushita Restaurant)
P. O. Box 3004, Lazimpat-2, Kathmandu.
Phone: 4434606, 4432960, Fax: 4432958
Mobile No: 9851020525
E-mail: rajabantawa57.rb@gmail.com

36. Mr. FUR GELJEN SHERPA
Budhanilkantha Ward-12, Kapan, Trijyoti Marg 
HOP-Nepal    P.O. Box: 14262
Mobile No: 9851078764
Email: geljen49@gmail.com

37. MR. LAKPA NORBU SHERPA
Budhanilkantha-12, Kapan
Mobile No: 9841201329
Email: rescuelakpa@gmail.com

38. MR. PASANG DAWA SHERPA
Boudha-6, Kathmandu
Sherpa Adventure Travel, Naxal
Mobile No: 9851021229
Email: md@sherpaadventure.com

39. Dr. SUVASH DAWADI
Kageshowri, Manohari-9, Kathmandu
MMSN, Kaldhara Marg
CIWEC, Lazimpat
Mobile No: 9841285742
Email: suvashdawa@gmail.com

40. CAPT. SIDDHARTHA JANG GURUNG
1084 Lamtangin Marg, Maharajgunj
Simrik Air, Tinkune, Tel No.: 4155341
Mobile No.: 9851021183
Email: csjgurung@gmail.com

41. Mr. ANG JANGBU SHERPA
Budhanilkantha-09, Sukedhara
Beyul Adventure P. Ltd.
Mandikhatar P.O.Box: 25494
Mobile No: 9801024620, 9851024620
Email: ajangbu@gmail.com

42. MR. DAWA STEVEN SHERPA
Asian Trekking Pvt. Ltd.
ASTREK Complex    P.O. Box 3022 
Amrit Marg, Thamel
Mobile No.: 9802029801 
E-mail: dawasteven@asian-trekking.com

43. Dr. PRAYOUSH NEUPANE
Chabahil, Maijubahal, Ktm House no: 157/91
IOM-TUTH, Maharajgunj
Mobile No: 9841198456
Email: prayoushn@gmail.com

44. Dr. SUMAN ACHARYA
Kanchan-04, Rupandehi
IOM-TUTH, Maharajgunj
Mobile No: 9843034688
Email: sumann.acharya@gmail.com

45. Mr. CHANDRA BAHADUR ALE
Jhamsikhel, Lalitpur
Initiative Outdoor/ Rescues South Asia
Mobile No: 9851014586
Email: calemagar@gmail.com

46. Dr. GHAN BAHADUR THAPA (KAMAL)
Mandikhatar, Budhanilkantha
MMSN, Kaldhara Marg
Grande International Hospital, Tokha
Mobile No: 9841390716
Email: imkamal@gmail.com

47. Dr. SANTOSH BANIYA
Suklagandaki-3, Tanahun
MMSN, Kaldhara Marg, 
Mobile No: 9851231372
Email: baniyasantosh017@gmail.com
                    baniyasantosh@iom.edu.np

48. Dr. SANTOSH TIMALSINA
Koteshwor, Ward-32, Kathmandu 
MMSN, Kaldhara Marg
Mobile No: 9841625296
Email: timalsina.santosh@cmc.edu.np

49. Dr. ANUPAMA BHATTARAI
Bandipur-4, Tanahun
MMSN, Kaldhara Marg
Mobile No: 9846489415
Email: docabbtn@gmail.com

50. Mr. GYANENDRA KUMAR SHRESTHA
Tokha-4, Dhapasi 
Mobile No: 9851215752
Email: gyanendra215752@gmail.com

51. Mr. NAR BAHADUR ASTANI
Sinduli
NNMGA, Gairidhara 
Mobile No: 9849148694
Email: nb.astanimagar@gmail.com

52. Mr. TUL SINGH GURUNG
Tokha-8, Gongabu
Mobile No: 9841239938
Email:grgtulsingh@gmail.com

53. Dr. RAJESH SHARMA
Chitwan
TUTH, Maharajgunj
MMSN, Kaldhara Marg
Mobile No: 9860106223
Email: razsh8848@gmail.com

54. Mr. BIKASH SHAH RAUNIAR
Red Cross Marg-13, Kalimati   House no. 240 
Interstate Multi-Modal Transport Pvt. Ltd.
Mobile No. 9851038614
Email: brauniar@gmail.com

55. CAPT. ASISH SHERCHAN
Kathmandu
Kailash Helicopter
Mobile No: 9851034624
Email: info@kailashheli.com

56. Mr. SUNAR BAHADUR GURUNG
Kantipath, Kathmandu
NNMGA
Mobile No: 9851105406
Email: trinetra@mos.com.np

57. CAPT. PASANG NORBU SHERPA
House no: 398 Green Hill City Colony 
Mulpani, Jorpati
Prabhu Helicopter, Kamaladi
Mobile No: 9851050120
Email: nimuchori@hotmail.com

58. Mr. RAMESH TIWARI
Travelbiznews.com
Sukedhara, Kathmandu
Mobile No: 9841235184
Email: travelnews11@gmail.com
Website: www.travelbiznews.com

Video Gallery

View All